GVBF styrelse 2008

Ordförande                    Johan Palmqvist  0498-202037 (a)

Vice Ordförande             Ronny Jakobsson

Kassör                          Göran Appelqvist

Sekreterare                   Regina Östergren

Ungdom/utbildnings         Sofia Wahlén

 

 

Verksamhetsberättelser

 

2004

2003

2002

2001

2000

1999